Via Giovanni Vitelleschi 26
00193 Roma

(+39) 06 3235473
segreteria@studiolegalepassalacqua.it